Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, příspěvková organizace

  • Název: Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, příspěvková organizace
  • IČO: 63553619
  • Adresa:
    Čankovská 35/9
    36005 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_91.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení