Profil zadavatele: Dětský domov Cheb a Horní Slavkov

  • Název: Dětský domov Cheb a Horní Slavkov
  • IČO: 49767267
  • Adresa:
    Goethova 1660/16
    35002 Cheb
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_89.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení