Profil zadavatele: Gymnázium a střední odborná škola Chodov, příspěvková organizace

  • Název: Gymnázium a střední odborná škola Chodov, příspěvková organizace
  • IČO: 49767208
  • Adresa:
    Komenského 273
    35735 Chodov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_87.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení