Profil zadavatele: Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

  • Název: Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary
  • IČO: 49753843
  • Adresa:
    Lidická 590/38
    36001 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_83.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení