Profil zadavatele: Střední odborné učiliště Horní Slavkov, p.o.

  • Název: Střední odborné učiliště Horní Slavkov, p.o.
  • IČO: 49742086
  • Adresa:
    Kounice 613/8
    35731 Horní Slavkov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_80.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Příjezdová komunikace v areálu Odborného učiliště Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2015 07.07.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016