Profil zadavatele: Dětský domov Plesná

  • Název: Dětský domov Plesná
  • IČO: 47723441
  • Adresa:
    Nádražní 338
    35135 Plesná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_79.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení