Profil zadavatele: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace

  • Název: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace
  • IČO: 47723394
  • Adresa:
    Ruská 355/7
    35301 Mariánské Lázně
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_76.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„GOAML, přísp. org. – Zabezpečení vstupů do školy“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2019 25.09.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016