Profil zadavatele: Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, příspěvková organizace

  • Název: Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, příspěvková organizace
  • IČO: 00377945
  • Adresa:
    Klíčová 167/4
    35301 Mariánské Lázně
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_66.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení