Profil zadavatele: Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

  • Název: Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
  • IČO: 00077135
  • Adresa:
    nám. 17. listopadu 710/12
    36005 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_61.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 630311

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rekonstrukce budovy SPŠ KS Karlovy Vary – I.etapa - odvlhčení.“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2015 09.07.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016