Profil zadavatele: Hotelová škola Mariánské Lázně

  • Název: Hotelová škola Mariánské Lázně
  • IČO: 00077119
  • Adresa:
    Komenského 449/2
    35301 Mariánské Lázně
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_60.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hotelová škola ML – Zabezpečení vstupů do škol
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 21.05.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016