Profil zadavatele: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace

 • Název: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace
 • IČO: 00076988
 • Adresa:
  Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary,
  příspěvková organizace
  Lidická 590/38
  360 01 Karlovy Vary
 • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_59.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 630282

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D
nadlimitní Hodnocení 15.11.2018 11.01.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016