Profil zadavatele: Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o.

  • Název: Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o.
  • IČO: 75035952
  • Adresa:
    Závodní 353/88
    36021 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_124.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"malý server"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.07.2015 10.07.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016