Profil zadavatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka celodenní stravy pro klienty DOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2019 28.08.2019 15:00
„Vypracování projekt.dokumentace pro společné řízení a projekt.dokumentace pro provádění stavby, inž.činnost k realizaci akce „Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management DOZP "PATA" v Hazlově, p. o.“, a výkon autorského dozoru při realizaci stavby“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2018 03.09.2018 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016