Profil zadavatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Dodávka celodenní stravy pro klienty DOZP PATA v Hazlově“
podlimitní Zadáno 29.01.2020 17.02.2020 08:00
Poptávka - zpracování cenové nabídky na úpravu vozidla Ford Transit
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2019 30.11.2019 10:00
„Dodávka celodenní stravy pro klienty DOZP“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 21.10.2019 15:00
Žádost o zaslání cenové nabídky na zajištění celodenní stravy včetně dopravy pro klienty DOZP Pata v Hazlově-pracoviště Jiráskova č.p. 2988-2990, Aš.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.09.2019 23.09.2019 13:00
„Vypracování projekt.dokumentace pro společné řízení a projekt.dokumentace pro provádění stavby, inž.činnost k realizaci akce „Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management DOZP "PATA" v Hazlově, p. o.“, a výkon autorského dozoru při realizaci stavby“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2018 03.09.2018 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016