Profil zadavatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
  • IČO: 71175296
  • Adresa:
    161
    36301 Jáchymov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_115.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace na rekonstrukci ČOV
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2019 29.04.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016