Profil zadavatele: Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace
  • IČO: 71175253
  • Adresa:
    Mírová 2273/6
    35002 Cheb
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_114.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení