Profil zadavatele: Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace
  • IČO: 71175253
  • Adresa:
    Mírová 2273/6
    35002 Cheb
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_114.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Nákup 17 ks polohovacích postelí včetně hrazdy“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.09.2019 01.10.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016