Profil zadavatele: Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace
  • IČO: 71175237
  • Adresa:
    Polní 378
    35491 Lázně Kynžvart
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_112.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů 24 jednotek - V. etapa
podlimitní Zadáno 28.03.2017 21.04.2017 09:00
"Osobní výtah"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2017 20.02.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016