Profil zadavatele: Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace
  • IČO: 71175237
  • Adresa:
    Polní 378
    35491 Lázně Kynžvart
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_112.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení