Profil zadavatele: Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace
  • IČO: 71175211
  • Adresa:
    Dragounská 2272/12
    35002 Cheb
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_110.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení