Profil zadavatele: Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace
  • IČO: 71175199
  • Adresa:
    Nádražní 268
    36236 Pernink
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_108.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup 20 ks polohovacích postelí včetně matrací a hrazdy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2018 17.10.2018 09:00
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby k realizaci akce „Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p. o.“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2018 20.07.2018 09:00
Nákup prádelenské technologie
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.09.2017 12.09.2017 13:00
„Domov pro seniory v Perniku, p.o. – sdružené dodávky zemního plynu pro odběrné místo Domov pro seniory v Perninku, p.o., Nádražní 268, 362 36 Pernink na rok 2018“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2016 25.04.2016 12:00
Technický dozor investora
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.03.2016 15.03.2016 09:00
„Domov pro seniory v Perninku, Stavební úpravy – Vestavba lůžkového evakuačního výtahu, změna v užívání části stavby 3 určených místností.“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2016 16.03.2016 12:00
Domov pro seniory v Perninku,p.o.-sdružené dodávky zemního plynu pro odběrné místo Domov pro seniory v Perninku,p.o., Nádražní 268, na rok 2017.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2015 07.09.2015 13:00
Zajištění komplexních služeb projektové činnosti pro instalaci kogenerační výrobny v areálu Domova pro seniory v Perninku
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2015 30.06.2015 19:00
Domov pro seniory v Perninku – sdružené dodávky zemního plynu pro odběrné místo Domov pro seniory v Perninku, p.o, Nádražní 268, 362 36 Pernink
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2015 18.06.2015 12:30
Domov pro seniory v Perninku. Stavební úpravy- Úprava přízemí pavilonu B- 6 pokojů.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2015 01.06.2015 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016