Profil zadavatele: Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace

  • Název: Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace
  • IČO: 71175130
  • Adresa:
    Zitkova 1267/4
    Karlovy Vary 36001
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_107.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 629529

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení