Profil zadavatele: Krajská knihovna Karlovy Vary

  • Název: Krajská knihovna Karlovy Vary
  • IČO: 70966206
  • Adresa:
    Závodní 378/84
    36006 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_106.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova PC stanic a koncových zařízení I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 14.06.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016