Profil zadavatele: Základní škola Ostrov, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola Ostrov, příspěvková organizace
  • IČO: 70839000
  • Adresa:
    Krušnohorská 304
    36301 Ostrov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_101.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zdvižná vertikální plošina do 3. NP v objektu Základní školy Ostrov, p. o
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.08.2018 21.09.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016