Profil zadavatele: Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace
  • IČO: 70838992
  • Adresa:
    Bezručova 1185/19
    36001 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_100.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení