Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Záložní zdravotnické operační středisko ZZS KVK
Odesílatel Petra Hnátková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00574660]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2020 09:20:14
Předmět Výzva

Dobrý den,
dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku.
Zadávací dokumentaci vč. všech relevantních příloh naleznete na profilu zadavatele.

Těšíme se na spolupráci
S pozdravem

Ing. Petra Hnátková


Přílohy
- Výzva k podání nabídky ZZOS final.docx (557.77 KB)
- Cenová nabídka A_B_C.xlsx (20.24 KB)
- Vzor KS_ZZOS_A.docx (261.46 KB)
- Vzor KS_ZZOS_B.docx (261.70 KB)
- Vzor KS_ZZOS_C.docx (262.22 KB)