Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Centrální depozitář - projektová dokumentace na rozšíření depozitáře“
Odesílatel Martina Kulová
Organizace odesílatele Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje [IČO: 00074276]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.11.2019 11:55:26
Předmět Výzva

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Centrální depozitář - projektová dokumentace na rozšíření depozitáře“.


Přílohy
- vyzva_4_11_2019.pdf (541.87 KB)