Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Servisní služby pro zajištění 24H provozu operačního střediska ZZS KVK pro 2019-2020
Odesílatel Petra Hnátková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00574660]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.04.2019 12:44:31
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 02
v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“)
veřejné zakázky
„Servisní služby pro zajištění 24H provozu operačního střediska ZZS KVK pro 2019-2020“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000181“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2019-010753“

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení zadávacích podmínek.


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek č. 02 (1).pdf (58.64 KB)
- Priloha1_Vyzva_k_podani_nabidky_na_verejnou_zakazku_IOP11 OISM_doplnění 01.docx (595.89 KB)