Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Servisní služby pro zajištění 24H provozu operačního střediska ZZS KVK pro 2019-2020
Odesílatel Petra Hnátková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00574660]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.04.2019 09:44:41
Předmět Doplnění či změna zadávacích podmínek č. 01

V souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky
„Servisní služby pro zajištění 24H provozu operačního střediska ZZS KVK pro 2019-2020“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000181“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2019-010753“

Dne 10.4.2019 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Servisní služby pro zajištění 24H provozu operačního střediska ZZS KVK pro 2019-2020“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek.

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 99 Zákona toto doplnění zadávacích podmínek.


Přílohy
- Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávacích podmínek (13).pdf (58.10 KB)
- Priloha1_Vyzva_k_podani_nabidky_na_verejnou_zakazku_IOP11 OISM_doplnění 01.docx (595.84 KB)