Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení III/2187 Statické zajištění silnice Stříbrná - Bublava, I. etapa
Odesílatel Helena Budeanuová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.04.2019 10:14:55
Předmět Výzva

Výzva podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (530.79 KB)