Veřejná zakázka: Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7462
Systémové číslo: P24V00000363
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.05.2024
Nabídku podat do: 17.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba jednopodlažního objektu na pozemkové parcele číslo 433/1 v katastrálním území (k. ú.) Luby I, který bude sloužit jako výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky pro provozování výjezdové základny zdravotnické záchranné služby příspěvkové organizace Karlovarského kraje, Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace. Součástí předmětu plnění je také dodávka a instalace dočasného velkoplošného informačního panelu včetně povinných prvků publicity, informace o projektu a financování a pamětní desky.

Projekt bude financován z 12. výzvy „INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – ZZS KRAJŮ – SC 2.1 (MRR)“ z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro období 2021–2027, Specifický cíl 2.1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy