Veřejná zakázka: Cyklostezka Ohře v úseku Boč - Lužný

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 7240
Systémové číslo: P24V00000141
Datum zahájení: 11.03.2024
Nabídku podat do: 28.03.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Cyklostezka Ohře v úseku Boč - Lužný
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky bude zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) na projekt „Cyklostezka Ohře v úseku Boč - Lužný" v souladu s příslušnými právními předpisy, zajištění inženýrské činnosti pro obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci vydání společného povolení stavby, včetně zpracování příslušné žádosti pro vydání společného povolení stavby a zajištění vydání tohoto povolení s nabytím právní moci a vyhotovení soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr.
Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž poskytnutí odborných souvisejících výkonů v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru projektanta v souvislosti s realizací projektu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy