Veřejná zakázka: Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby: II/205 + III/205 22 Výstavba křižovatky Knínice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 7184
Systémové číslo: P24V00000085
Evidenční číslo zadavatele: 24/MR/TÚ/2024
Datum nákupu / nabídek: 29.01.2024 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby: II/205 + III/205 22 Výstavba křižovatky Knínice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace (DUSP/PDPS) křižovatky na silnici III/205 22 ve staničení cca 0,8 km v místě křížení s budoucím obchvatem Veselova (přeložená silnice II/205). Jedná se o nově vytvořenou křižovatku. V místě křížení se bude napojovat z jedné strany obchvat Veselova (PD s názvem: II/205 Přeložka silnice – obchvat Veselov, investor a stavebník KÚS KK), z druhé strany přeložená silnice II/205 v souvislosti s výstavbou D6 (PD s názvem: D6 Knínice – Bošov, SO 103 – Přeložka sil. II/205 v km 6,424, investor a stavebník ŘSD).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 131 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky