Veřejná zakázka: Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: II/210 Statické zajištění silnice Jindřichovice - Rotava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 7110
Systémové číslo: P24V00000011
Evidenční číslo zadavatele: 200/MR/TÚ/2023
Datum nákupu / nabídek: 15.12.2023 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: II/210 Statické zajištění silnice Jindřichovice - Rotava
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Základní koncepce stavby spočívá ve statickém zajištění tělesa silnice II/210 opěrnou železobetonovou zdí v km 74,830 – 75,070, v navrhované kategorii S 7,5/50 dle ČSN 73 6101.
V daném úseku bude provedeno nové asfaltové souvrství dle sčítání dopravy v roce 2016. V celém úseku bude doplněno odvodnění vozovky ve formě dlážděného podobrubníkového rigolu a rigolu (příkopu) s příkopovou tvárnicí a odvodnění zemní pláně podélnou drenáží DN 150, dále bude osazen zádržný systém a dopravní značení. Komunikace bude v průběhu stavby otevřena po polovinách se zúženým vozovky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 120 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky