Veřejná zakázka: Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: III/221 27 Statické zajištění silnice Velichov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 7074
Systémové číslo: P23V00001065
Evidenční číslo zadavatele: 199/MR/TÚ/2023
Datum nákupu / nabídek: 30.11.2023 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: III/221 27 Statické zajištění silnice Velichov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o statické zajištění stávající opěrné zdi při silnici III/221 27 ve Velichově. Stávající opěrná zeď tvoří statický prvek zajištění silnice III/221 27 a také oplocení zámku Velichov. Vlivem neřešeného odvodnění z komunikace a celkové absence údržby zdi (degradace zdících prvků, věnce, oplocení, prorůstání náletové zeleně) došlo v nedávné době ke zřícení částí zdi na několika místech a usmýknutí části silničního tělesa. Zeď se nachází v havarijním stavu. Společně s výstavbou nové zdi bude provedeno nové řešení odvodnění a výměna krytu přilehlé části silnice. ZÚ se nachází v km 7,816 na stávající pracovní spáře, úsek končí v km 8,075 před mostem ev. č. 22127-011. Délka řešeného úseku je cca 259 m. Předmětem akce je kompletní rekonstrukce a statické zajištění opěrné zdi a obnova krytu vozovky.
Výstavba bude probíhat za uzavírky části komunikace nebo přilehlého jízdního pruhu pomocí světelného signalizačního zařízení. Při kompletní uzavírce silnice III/221 27 bude umožněn vjezd MHD, rezidentům, svozu odpadu a IZS.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 94 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky