Veřejná zakázka: Zajištění autorského dozoru na stavbu: III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 7066
Systémové číslo: P23V00001057
Evidenční číslo zadavatele: 210/MR/TÚ/2023
Datum nákupu / nabídek: 23.11.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění autorského dozoru na stavbu: III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení autorského dozoru stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon a souvisejících předpisů po dobu realizace stavební akce: III/211 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí.
Nabídková cena musí obsahovat cenu za 1 návštěvu – hodinový pobyt AD na stavbě + veškeré náklady na dopravu. Autorský dozor bude účtován dle skutečnosti, a to na základě odsouhlaseného deníku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 140 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky