Veřejná zakázka: Oprava propustku pod silnicí III/00635 stan. 0,630 km, Loket

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 6987
Systémové číslo: P23V00000978
Evidenční číslo zadavatele: 193/MR/SÚ/2023
Datum nákupu / nabídek: 27.10.2023 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava propustku pod silnicí III/00635 stan. 0,630 km, Loket
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava silničního kamenného propustku na silnici III. třídy č. 00635 ve staničení cca 6,30 km v Lokti, ul. Československé armády. Kamenné čelo propustku zároveň plní funkci opěrné zdi, která podpírá silniční těleso. Na nosných kamenných konstrukcích je nutno provést postupné rozebrání a přezdění poškozených (vyvalených a lokálně rozpadlých) částí. Bude provedeno hloubkové vyčištění spár kamenných konstrukcí a spárování cementovou maltou XF4 hloubky do 80 mm. Následně bude kamenné čelo propustku ztuženo železobetonovou římsou z betonu C30/37-XF4.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 180 024 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky