Veřejná zakázka: Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 220 9 - 3 Nové Hamry

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno (v archivu)
Uzavřeno.
DBID: 6373
Systémové číslo: P23V00000364
Evidenční číslo zadavatele: 37/MR/TÚ/2023
Datum nákupu / nabídek: 24.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 220 9 - 3 Nové Hamry
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku, která je situována v extravilánu obce Nové Hamry v okrese Karlovy Vary ve staničení km 1,841. Předmětem je modernizace stávajícího mostu převádějící komunikaci III/220 9 přes Bílý potok. V rámci modernizace bude provedena kompletní demolice mostu, který bude nahrazen novým. Opěry a křídla nového mostu budou plošně založeny. Nosnou konstrukci tvoří jednopolový polorámový železobetonový monolitický most s kolmým rozpětím pole 5,9 m (šikmé 6,2 m). Tloušťka nosné konstrukce v ose mostu je 450 mm. Na desku nosné konstrukce navazují na obou stranách čelní zdi šířky 750 mm a výšky 1,269 m. Celková délka nosné konstrukce je 6,8 m. Nová vozovka je navržena v souladu s TP 170. Římsy mostu budou po obou stranách monolitické železobetonové. Mostní vybavení mostu bude pozinkované. Zábradelní svodidlo bude osazeno na obou římsách, úroveň zadržení H2 s horním ocelovým madlem výšky 1,1m. Líc dříku opěr a křídel je opatřen kamenným obkladem min. tl. 120 mm. Nová komunikace na mostě bude opatřena novým vodorovným dopravním značením v plastu. Stavba bude po celou dobu výstavby plně uzavřena a bude provedena provizorní objízdná trasa dle SO 151.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky