Veřejná zakázka: Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: II/213 Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 6315
Systémové číslo: P23V00000305
Evidenční číslo zadavatele: 62/MR/TÚ/2023
Datum nákupu / nabídek: 27.03.2023 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: II/213 Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o modernizaci stávající silnice II/213 v oblasti obcí Starý Rybník a Vojtanov v úseku km 9,89 – 12,79. V intravilánu obce Starý Rybník bude zachováno stávající šířkové uspořádání. V extravilánu mezi obcemi Starý Rybník a Vojtanov dojde k sjednocení šířkového uspořádání na kategorii S6,5. Zároveň je navržena obnova odvodnění komunikace.
Celková délka rekonstrukce je 2 997 m. Součástí stavby je ochrana stávajících inženýrských sítí během výstavby a výstavba nové dešťové kanalizace v obci Starý Rybník.
Předmětem akce je modernizace komunikace technologií recyklace za studena na místě, obnova nezpevněných krajnic a pročištění odvodnění a vybavení komunikace formou souvislé údržby.
Jedná se o území zastavěné i nezastavěné, silnice II/213 v předmětném úseku prochází obcemi Starý Rybník a Vojtanov a zemědělsky obdělávanou krajinou. Provoz na komunikaci bude zcela uzavřen a je rozdělen do 3 částí dle postupu výstavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 376 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky