Veřejná zakázka: Projektová dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby (DUSP/PDPS): III/210 36 Statické zajištění silnice Oloví - Boučí, 2. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6269
Systémové číslo: P23V00000259
Evidenční číslo zadavatele: 21/MR/TÚ/2023
Datum zahájení: 21.03.2023
Nabídku podat do: 04.04.2023 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby (DUSP/PDPS): III/210 36 Statické zajištění silnice Oloví - Boučí, 2. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Cílem realizace předmětné akce je rekonstrukce stávajícího statického zajištění silnice III/210 36 mezi obcemi Oloví a Boučí. Jedná se o statické zajištění kraje vozovky s odvodněním. Celková délka řešeného úseku je cca 250 m.
Řešený úsek leží mezi obcemi Oloví a Boučí, bezprostředně navazuje na plánovanou realizaci modernizace opěrné zdi ve staničení cca 1,780 až 1,820. Silnice III/210 36 je dvoupruhová, bez obrubníků a chodníků. Směrové řešení silnice je poměrně členité, přímo v řešeném úseku se nachází směrový oblouk. Stavba bude začínat ve staničení cca 1,530 km a končit cca 1,780. V uvedeném úseku (cca 250 m) je stávající opěrná zeď značně poničena. Došlo k deformaci svahu násypu u paty stávající opěrné zdi a obnažení svislých mikropilot. Příčinou uvedené poruchy je především působení velkého množství povrchové a podzemní vody přitékající v tomto případě na svah násypu u paty opěrné zdi. Po celé délce trasy je potřeba vyřešit odvodnění komunikace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 578 512 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky