Veřejná zakázka: Modernizace mostu ev. č. 220 9 - 3 Nové Hamry

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 6224
Systémové číslo: P23V00000214
Evidenční číslo zadavatele: 3/ZPR/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.03.2023
Nabídku podat do: 27.03.2023 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace mostu ev. č. 220 9 - 3 Nové Hamry
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem je modernizace stávajícího mostu převádějící komunikaci III/220 9 přes Bílý potok. V rámci modernizace bude provedena kompletní demolice mostu, který bude nahrazen novým. Opěry a křídla nového mostu budou plošně založeny. Nosnou konstrukci tvoří jednopolový polorámový železobetonový monolitický most s kolmým rozpětím pole 5,9 m (šikmé 6,2 m). Tloušťka nosné konstrukce v ose mostu je 450 mm. Na desku nosné konstrukce navazují na obou stranách čelní zdi šířky 750 mm a výšky 1,269 m. Celková délka nosné konstrukce je 6,8 m. Nová vozovka je navržena v souladu s TP 170. Římsy mostu budou po obou stranách monolitické železobetonové. Mostní vybavení mostu bude pozinkované. Zábradelní svodidlo bude osazeno na obou římsách, úroveň zadržení H2 s horním ocelovým madlem výšky 1,1m. Líc dříku opěr a křídel je opatřen kamenným obkladem min. tl. 120 mm. Nová komunikace na mostě bude opatřena novým vodorovným dopravním značením v plastu. Stavba bude po celou dobu výstavby plně uzavřena a bude provedena provizorní objízdná trasa dle SO 151.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 728 876 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy