Veřejná zakázka: Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: III/22125 Statické zajištění silnice Velichov - Vojkovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 6177
Systémové číslo: P23V00000167
Evidenční číslo zadavatele: 32/MR/TÚ/2023
Datum nákupu / nabídek: 07.02.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: III/22125 Statické zajištění silnice Velichov - Vojkovice
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Silniční komunikace je vedena v extravilánu mezi obcemi Velichov – Vojkovice. Statické zajištění násypu zemního tělesa silniční komunikace bude zajištěno pomocí železobetonových opěrných zdí založených na mikropilotách a úpravou sklonu svahu násypu (jeho rozšířením) a zajištěním jeho paty těžkým kamenným záhozem. Zářezový svah v místě částečně zborcené zárubní zdi v km 0,874 až 0,895 bude zajištěn novou zárubní zdí z gabionů v rozsahu nutném pro provedení nového povrchového odvodnění (zpevněného příkopu). Sledovaný úsek bude modernizován v souladu s parametry modifikovaná kategorie silniční komunikace S6,5/50.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 120 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky