Veřejná zakázka: Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 198-035 Teplá

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 6176
Systémové číslo: P23V00000166
Evidenční číslo zadavatele: 31/MR/TÚ/2023
Datum nákupu / nabídek: 09.02.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 198-035 Teplá
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Stávající silně poškozený ŽB trámový most bude odstraněn a nahrazen novým železo- betonovým rámem. Založení je hlubinné na ŽB pilotách. Rozměry mostu odpovídají původnímu mostu a současným návrhovým požadavkům, dojde ke zvětšení průtočného profilu.
Součástí modernizace mostu je položení nové vozovky na mostě i v předpolí mostu. Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem, odvodňovači, skluzy a obrubníkovými vpustěmi. Na římsy s odraznými obrubníky bude osazeno ocelové zábradlí. Před zahájením prací na mostě bude provedena instalace provizorní lávky.
Po dobu výstavby bude zajištěno provizorní převedení toku Teplé v korytu omezeném přesahy štětových stěn výkopu. Koryto bude po ukončení prací vráceno do původního stavu.
Most se nachází v intravilánu města Teplá. Přístup je po silnici II/198, kterou most převádí přes potok Teplá. Po dobu výstavby bude silnice uzavřena, přístup bude zajištěn provizorní lávkou a objízdnou trasou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 80 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky