Veřejná zakázka: Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: III/210 36 Modernizace silnice Vřesová - Tatrovice, úsek č. 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 6174
Systémové číslo: P23V00000164
Evidenční číslo zadavatele: 16/MR/TÚ/2023
Datum nákupu / nabídek: 06.02.2023 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: III/210 36 Modernizace silnice Vřesová - Tatrovice, úsek č. 1
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění koordinátora BOZP na stavbu: III/210 35 Modernizace silnice Vřesová – Tatrovice, úsek č.1. Stavba se nachází v Karlovarském kraji.
Předmětem projektu je úprava křižovatky a úseku č. 1, která se napojuje na související stavbu: „III/210 35 Modernizace silnice Vřesová – Tatrovice, úsek č. 1“. Úprava celé komunikace byla rozdělena na 6 úseků. V roce 2018 a 2019 se dokončil úsek č. 2 až 4 a v roce 2020 a 2021 úsek č. 5 a 6. Tato část stavby řeší úsek č. 1. tj. úpravu komunikace SO 101 v délce 680 m, opěrnou zeď SO 201 v délce 96 m. Přeložka kabelu sítě O2 - SO 351 byla dokončena v roce 2020. Opěrná zeď je navržena železobetonová na mikropilotách s výškou 1,0m. Bude provedeno VDZ a SDZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: přímý nákup / evidence VZ
  • Předpokládaná hodnota: 175 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282
    35601 Sokolov
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky