Veřejná zakázka: KRÁTKODOBÉ ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMNÍHO OBVODU KARLOVARSKÉHO KRAJE VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU - OBLAST 1 CHEBSKO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem předběžných nabídek
Dodavatelé mohou podávat předběžné nabídky.
DBID: 5597
Systémové číslo: P22V00000639
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-032399
Datum zahájení: 10.08.2022
Předběžnou nabídku podat do: 10.10.2022 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KRÁTKODOBÉ ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMNÍHO OBVODU KARLOVARSKÉHO KRAJE VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU - OBLAST 1 CHEBSKO
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky zadávané v rámci tohoto nabídkového řízení je zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících vnitrostátní veřejnou osobní linkovou dopravou v Karlovarském kraji - oblast 1 Chebsko, kterou Objednatel zajišťuje v souladu s § 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené výzvou
  Důvod použití jednacího řízení:
  Jedná se o nabídkové řízení realizované dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVS"). Objednatel si v souladu s § 11 odst. 1 ZVS vyhrazuje právo jednat o podaných nabídkách. Jednání budou probíhat s jednotlivými dopravci odděleně, formou jednokolového osobního jednání.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 348 938 000 Kč bez DPH
  Objednatel realizuje celkem 7 řízení, jejichž účelem je zajištění dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje a jejichž úhrnná hodnota činí celkem 1 188 436 000,00 Kč bez DPH.

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy