Veřejná zakázka: Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: III/220 6 Rekonstrukce silnice Nivy, extravilán

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 5456
Systémové číslo: P22V00000498
Evidenční číslo zadavatele: 109/MR/TÚ/2022
Datum nákupu / nabídek: 01.06.2022 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: III/220 6 Rekonstrukce silnice Nivy, extravilán
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Stavební projekt řeší rekonstrukci silnice III/220 6 mezi obcemi Nivy a Otovice a to rozšířením vozovky na kat. S 6,5. V navrhovaném řešení je i výstavba 5 gabionových zdí v celkové délce 308 m.
Dále bude osazen nový záchytný bezpečnostní systém se zádržností H1 v délce 857 m, 3 nové propustky a opevnění paty svahu lomovým kamenem v délce 415 m. Modernizovaný úsek začíná cca 1,2 km před obcí Nivy (od Otovic) a končí před začátkem obce Nivy v místě stávající příčné spáry.
Délka úseku je cca 1,2 km.
Předpokládá se, že po celou dobu výstavby bude doprava na dotčené komunikaci uzavřena a vedena po objízdné trase.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 148 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky