Veřejná zakázka: Oprava havarijního stavu střechy – objekt A

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5415
Systémové číslo: P22V00000457
Datum zahájení: 30.05.2022
Nabídku podat do: 16.06.2022 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava havarijního stavu střechy – objekt A
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava havarijního stavu střechy objektu A areálu Domova mládeže. Objekt slouží jako ubytovací kapacita pro studenty středních škol v Karlových Varech.
Do objektu již opakovaně zateklo z důvodu, že střecha je původní.
Součástí navrhovaných prací je oprava havarijního stavu krytiny střechy. K tomu jsou pak přičleněny další návazné, související a vyvolané práce. Do dispozičního uspořádání objektu se nebude zasahovat. Veškeré stavební práce budou bez zásahu do nosných konstrukcí a nenaruší stabilitu domu.
V souvislostí s opravou střechy se díky navrženému plošnému zateplení navýší tloušťka skladby celé krytiny o cca 100 mm. Proto je nutné upravit atiky objektu. Navržené práce jen neznatelným způsobem změní okraj střechy, a proto navržená stavba nebude mít žádný vliv na architektonické ztvárnění objektu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky