Veřejná zakázka: Modernizace mostu ev. č. 21046-1 Tisová u Kraslic

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5240
Systémové číslo: P22V00000282
Evidenční číslo zadavatele: 5/ZPR/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-022461
Datum zahájení: 19.04.2022
Nabídku podat do: 11.05.2022 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace mostu ev. č. 21046-1 Tisová u Kraslic
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Most převádí komunikaci III. tř. v katastrálním území Tisová u Kraslic a Zelená Hora u Kraslic přes Bublavský potok. Šířkové uspořádání komunikace na mostě je navrženo 6,5 m. V rámci modernizace mostu je v nezbytném rozsahu upravena komunikace na mostě a v přilehlém úseku z důvodu plynulé návaznosti na stávající vozovku. Na mostě bylo navrženo výškové vyrovnání nivelety a navržen jednotný podélný sklon komunikace na mostě 4,3 %. Příčně je komunikace na mostě navržena ve střechovitém příčném sklonu 2,5 % k římsám mostu. Stávající most je nutné odstranit a vybudovat nový. Je tedy navržen nový železobetonový polorámový a plošně založený mostní objekt s vozovkovým souvrstvím. V rámci rekonstrukce mostu bude nutné nejprve provést vytýčení stávajících sítí a odstranění drobné vegetace vč. 1 ks pařezu. Pro založení mostu je nutné provést záporové pažení.
Po dobu stavby je nutná úplná uzavírka silnice III. třídy č. 21046, doprava bude vedena po objízdné trase dle SO 151.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky