Veřejná zakázka: Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS): Modernizace mostů ev. č. 209-017 Chranišov v Karlovarském kraji

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5167
Systémové číslo: P22V00000209
Evidenční číslo zadavatele: 54/MR/TÚ/2022
Datum zahájení: 29.03.2022
Nabídku podat do: 13.04.2022 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS): Modernizace mostů ev. č. 209-017 Chranišov v Karlovarském kraji
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
podrobné zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS) v počtu 5 paré, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD-OI, č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinnosti od 14. srpna 2017, včetně jejího Dodatku č. 1 schváleného pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, v podrobnostech a rozsahu dle vyhlášek č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, všech v platném znění.
Cílem je modernizace mostu ev. č. 209 – 017 v Chranišově. Most se nachází na silnici II. třídy č. 209 ve staničení 16,405 km, přemosťovanou překážkou je trať ČD v km 19.929.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 537 191 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky