Veřejná zakázka: Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4826
Systémové číslo: P21V00000650
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-038087
Datum zahájení: 15.10.2021
Nabídku podat do: 29.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na dodávku spotřebního zdravotnického materiálu pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody je dodávka spotřebního zdravotnického materiálu určeného k poskytování přednemocniční neodkladné péče, v souladu s požadavky výzvy k podání nabídek, zejm. přílohou Technická specifikace, po dobu 2 let ode dne účinnosti rámcové kupní smlouvy.

Předmět plnění veřejné zakázky je s ohledem na jeho povahu rozdělen na části s tím, že účastník může podat nabídku na jednu, dvě nebo všechny části veřejné zakázky. Rámcová dohoda na každou část veřejné zakázky bude uzavřena s jedním účastníkem.

část A. Zdravotnický materiál pro intenzivní péči
část B. Ostatní zdravotnický materiál
část C. Osobní ochranné pracovní prostředky

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 579 331 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00574660
 • Poštovní adresa:
  Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512382

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy