Veřejná zakázka: „Územní studie podrobného prověření vybraných variant průtahu D6 a obchvatu D6 – 1/13 – D6 v oblasti Karlových Varů“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 4770
Systémové číslo: P21V00000594
Datum zahájení: 20.09.2021
Nabídku podat do: 11.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Územní studie podrobného prověření vybraných variant průtahu D6 a obchvatu D6 – 1/13 – D6 v oblasti Karlových Varů“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a zajištění veškerých prací nutných ke zhotovení a úplnému dokončení díla „Územní studie podrobného prověření vybraných variant průtahu D6 a obchvatu D6 – I/13 – D6 v oblasti Karlových Varů“ (dále také „ÚS D6 – 1/13 – D6 KV“)v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací, zejména přílohou č. 1 – Zadání Územní studie podrobného prověření vybraných variant průtahu D6 a obchvatu D6 – I/13 – D6 v oblasti Karlových Varů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků