Veřejná zakázka: Medicinální plyny pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4735
Systémové číslo: P21V00000559
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-032278
Datum zahájení: 03.09.2021
Nabídku podat do: 22.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Medicinální plyny pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávku medicinálních plynů pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je dodávka medicinálního kyslíku a medicinálního plynu určeného k poskytování přednemocniční neodkladné péče, v souladu s požadavky zadávací dokumentace, zejm. přílohou Technická specifikace, po dobu 3 let ode dne účinnosti rámcové kupní smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 010 273 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00574660
 • Poštovní adresa:
  Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512382

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy