Veřejná zakázka: II/213 Vojtanov - Hazlov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 4436
Systémové číslo: P21V00000260
Evidenční číslo zadavatele: 10/ZPR/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.04.2021
Nabídku podat do: 04.05.2021 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/213 Vojtanov - Hazlov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava silnice II/213 v km cca 12,791 – 14,905 Vojtanov směr Hazlov. Opravovaný úsek se nachází v extravilánu. Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava vozovky silnice a dopravního značení. Délka opravovaného úseku je cca 2,114 km, plocha krytu vozovky opravovaného úseku je cca 11 661 m2.
Úsek č. 1, km 12,791 – 13,500 odstranění krytu frézováním vozovky tl. 100 mm, budou provedeny sanace krajů vozovky obousměrně v rozsahu 60 - 70% délky úseků (vyfrézování odstranění materiálu kraje vozovky v šířce 1 m, hloubky 0,5 m), doplnění ŠD a R-materiálem v poměru 60:40%, předrcení materiálu (homogenizace) hl. 200 mm, recyklace zbylého konstrukčního souvrství technologií za studena tl.180 mm, infiltrační postřik C 50 BP 4 v množství 0,60 kg/m2, podkladní vrstva ACP 16+ tl. 50 mm s asfaltovým pojivem 50/70, spojovací postřik C 60 BP 5 v množství 0,30 kg/m2, ložní vrstva ACL 16+ tl. 60 mm s asfaltovým pojivem 50/70, spojovací postřik a položení ACO 11+ tl. 40 mm.
Úsek č. 2, km 13,500 – 14,905 odstranění krytu frézováním vozovky tl. 100 mm, budou provedeny sanace krajů vozovky obousměrně v rozsahu 60 – 70 % délky úseku (vyfrézování odstranění materiálu kraje vozovky v šířce 1 m, hloubky 0,5 m), doplnění ŠD a R-materiálem v poměru 60:40% s řádným zhutněním ve dvou vrstvách tl. vyplnění 420 mm, zbývající tl. 80 mm z ACP 16+ s asfaltovým pojivem 50/70, vizuál. prohlídka – plochy sanace 40 – 50 %, spojovací postřik C 60 BP 5 v množství 0,40 kg/m2, ložní vrstva ACL 16+ tl. 60 mm s asfaltovým pojivem 50/70, zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu š. 0,50 m tl. 80 mm, VDZ barva.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 381 860 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy